Experts For Management in Procurement.

“One call to your solution.”

efmp aanbestedingstrajecten facility management Leiden Den Haag Amsterdam Utrecht Rotterdam compliance inkoopprofessionalisering inkoop efm-p

EFM-P Inkoopprofessionalisering

Voor een duurzame samenwerking

efmp aanbestedingstrajecten facility management Leiden Den Haag Amsterdam Utrecht Rotterdam compliance inkoopprofessionalisering inkoop efm-p

Gespecialiseerd en
deskundig

efmp inkooptraject facility management Leiden Den Haag Amsterdam Utrecht Rotterdam compliance inkoopprofessionalisering inkoop efm-p

Laagdrempelig contact

efmp aanbesteding facility management Leiden Den Haag Amsterdam Utrecht leiderdorp inkoopprofessionalisering inkoop efm-p

Een uniek
businessmodel

begeleiding aanbestedingstraject efmp aanbestedingstrajecten facility management Leiden Den Haag Amsterdam Utrecht Rotterdam compliance inkoopprofessionalisering inkoop efm-p

Voor duurzame relaties

EFM-P biedt meer dan advies. Wij bieden oplossingen.

Procurement, producten en diensten

Een pakket dat ondersteuning geeft aan groei en resultaat.

Contract – en
Leveranciersmanagement

Aanbestedingstrajecten

Personeel en beleid

Inkoopprofessionalisering

Arbeidsmobiliteit

Veel zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en (de)centrale overheidsorganen zitten met een probleem: te veel mensen. Onderwijl zitten afdelingen Inkoop en Contract- & Leveranciersmanagement met het tegenovergestelde probleem: een tekort aan opgeleide krachten.

EFM-P brengt vraag en aanbod samen.

Transparant proces: rechtmatig, doelmatig en integer.

Missie

Wij zijn EFM-P: Experts For Management in Procurement, onderdeel van EFM Groep. Een proactieve en open netwerkorganisatie die oplossingen biedt bij problemen en vraagstellingen op het gebied van contract- en leveranciersmanagement, aanbestedingstrajecten, personeel, beleid en inkoopprofessionalisering. Wij bieden oplossingen voor zowel private als publieke opdrachtgevers. Hierbij werkt EFM-P aan duurzame relaties tussen opdrachtgevers en de aan EFM-P verbonden experts.

Visie

Duurzame relaties met leveranciers worden bij goed aanbesteden en tenderen steeds belangrijker. Daarnaast wil een opdrachtgever zich blijvend kunnen richten op haar eigen core business. Daarom werkt EFM-P toe naar unieke verbindingen en passende, doelgerichte oplossingen waarbij de mix van kennis, kunde en het gebruik van ICT centraal staan.

Strategie

De komende jaren komt professionalisering van de inkooporganisatie op de agenda van directies en besturen. Daarnaast zijn thema’s als transparantie, rechtmatigheid en doelmatigheid steeds actueler. EFM-P wilt hier op integere en juiste wijze op inspelen. Dit doen we door middel van het verbinden van onze kennis en kunde met een beperkte groep van opdrachtgevers in relatie tot hun probleem- en vraagstellingen. EFM-P werkt hiervoor met een selecte, flexibele en hechte groep van experts op het gebied van inkoop.

Duurzaamheid en waardering van unieke kennis en vaardigheden staat bij ons voorop. Zo garanderen we altijd het beste resultaat.

Duurzame relaties

Het onderscheidend vermogen in de inkoop- en consultancymarkt is veelal flinterdun. De dienstverlening van verschillende partijen is vaak nagenoeg hetzelfde. Door een focus op expertise en duurzame relaties doorbreken wij de eentonigheid. EFM-P biedt meer.

  • In de match tussen opdrachtgevers en experts staat bij ons specialisatie en deskundigheid centraal
  • We verdiepen ons in de processen en doelen van de opdrachtgevers
  • We reiken aanvullende tools, templates en werksystematieken aan voor de processen van opdrachtgevers
  • EFM-P beschikt over de laatste kennis en ontwikkelingen. Dit verankeren wij in de processen
  • Wij handelen altijd volgens rechtvaardige en doelmatige principes. Dat is ons uitgangspunt
  • Integriteit en betrouwbaarheid zijn essentiële ankerpunten in de relatie tussen onze opdrachtgevers en experts
  • We werken bevlogen en enthousiast om samen tot een duurzame en praktische oplossing te komen. Dat is onze passie.

logo-efm-p efmp aanbestedingstrajecten facility management advies probleem oplossing Leiden Den Haag Amsterdam Utrecht Rotterdam compliance inkoopprofessionalisering experts for management in procurement inkoop

Oog voor ontwikkelingen in aanbestedingstrajecten én de samenleving.

Partners

webdesign webteksten SEO SEA remarketing google optimalisatie website laten maken brendly moderne website efmp procurement aanbestedingstrajecten facility management expert Leiden Den Haag Amsterdam Utrecht experts Rotterdam compliance inkoopprofessionalisering inkoop efm-p

webdesign webteksten SEO SEA remarketing google optimalisatie website laten maken brendly moderne website efmp procurement aanbestedingstrajecten facility management expert Leiden Den Haag Amsterdam Utrecht experts Rotterdam compliance inkoopprofessionalisering inkoop efm-p